Jste zdeObecní úřad / Úřední deska

Úřední deska


Nový vzhled hodov.cz sticky icon

logo-horacko (1).png

Obec Hodov se stěhuje na nový vzhled, který postupně bude spouštět na hlavním webu www.hodov.cz.

Veřejná vyhláška 25. 4. 2022: daň z nemovitých věcí

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách
hromadný předpisný seznam pro DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

Informace obecního úřadu duben 2022

22-ou-uredni-deska-ESKO-T s.r.o. - třídění odpadu 2021.jpg

Vážení občané,

  1. Zastupitelstvo obce Hodov Vám děkuje za dobré třídění odpadů v naší obci. Obec Hodov byla vyhodnocena na druhém místě z 85 obcí za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2021. Produkce byla 106,09 kg na obyvatele za rok. Za tento výsledek Obec Hodov obdržela finanční odměnu 4000 Kč. Jen pro Vaší informaci: Průměr svazku 85 obcí je 177 kg na obyvatele za rok a průměr kraje Vysočina je 181 kg na obyvatele za rok. Nyní platíme za tunu uložení do 200 kg na osobu 500 Kč. Od příštího roku, pokud některé obce budou mít větší množství odpadu než 200 kg na osobu za rok, budou mít poplatek životnímu prostředí 900 Kč. Věříme, že takto úspěšní v třídění odpadů budeme i v letošním roce.
  2. Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s okolními obcemi zve všechny, kterým záleží na zachování naší krajiny a bezpečném životním prostředí, na celorepublikovou akci dne 9. dubna 2022 ve 14:00 do zámeckého parku v Budišově. Špekáčky s sebou, pivo a limo zdarma.
  3. Dne 23.4.2022 od 7:30 – 7:45 bude proveden svoz nebezpečného odpadu na obvyklém místě u místního pohostinství.
  4. V letošním roce nebude provedeno Krajskou správou silnic zametení posypu na místních komunikacích, a to z důvodů nedostatku přídělu nafty. Zastupitelstvo obce žádá občany, aby v rámci svých možností, provedli tento úklid v okolí svého bydliště.

2. místo ESKO-T za nejnižší produkci komunálního odpadu

22-ou-uredni-deska-ESKO-T s.r.o. - třídění odpadu 2021.jpg

Svazek obcí pro komunální služby a ESKO-T s.r.o. udělují Diplom pro

  • obec Hodov za 2. místo

za nejnižsší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2021 v kategorii do 500 obyvatel – 106,09 kg na obyvatele za rok.

Za tento výsledek Obec Hodov obdržela finanční odměnu 4000 Kč. Jen pro Vaší informaci: Průměr svazku 85 obcí je 177 kg na obyvatele za rok a průměr kraje Vysočina je 181 kg na obyvatele za rok. Nyní platíme za tunu uložení do 200 kg na osobu 500 Kč.

9.4.2022 Den proti uložišti

22-ulozite-duben.jpg

V rámci celorepublikové akce připravili Zdravý domov Vysočina, městys Budišov, obce Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy a Rudíkov den proti úložišti

  • 9. dubna 2022 ve 14:00

Závěrečný účet za rok 2021 a Zpráva o přezkoumání výsledků hospodaření za rok 2021

Dokument Vyvěšeno dne Sňato dne Zpracoval
Návrh závěrečného účtu 2021.pdf 18.3.2022 Zastupitelstvo
Závěrečný účet rok 2021.pdf ..2022 Zastupitelstvo
Záznam o projednání návrhu přezkoumání hospodaření obce ..2021.pdf ..2022 Zastupitelstvo
Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ..2022.pdf ..2022 Zastupitelstvo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ..2022.pdf ..2022 Zastupitelstvo

Rok 2022

Schůze Vyvěšeno dne Sňato dne Dokument Zpracoval
33 15.12.2021 Program 33–2022.doc Zastupitelstvo
33 4.1.2022 Zápis 33. zasedání zastupitelstva konané 4.1.2022.pdf Zastupitelstvo
34 10.1.2022 Program 34–2022.doc Zastupitelstvo
34 25.1.2022 Zápis 34. zasedání zastupitelstva konané 25.1.2022.pdf Zastupitelstvo

Zpětné odkazy:

Tříkrálová sbírka 2022 v Hodově

V Hodově se na Tříkrálové sbírce v roce 2022 vybralo 19 500 Kč.

Obec obvyvatel Kč/obyv.
Budišov 43295 1184 36,57
Hodov 19500 303 64,36
Nárameč 15070 352 42,81
Studnice 10290 126 81,67
Kamenná 16660 217 76,77
Rohy 7100 110 64,55
Farnost 111915 2292 48,83
Kojatín 5930 93 63,76
Valdíkov 5240 98 53,47
Celkem 123085 2483 49,57

Schválený rozpočet obce na rok 2022

Vyvěšeno na úřední desce: 20. 12. 2021

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky