Jste zdevyhláška

vyhláška


Veřejná vyhláška - MÚ Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III.

Vyhláška obce Hodov o místním poplatku ze psů č. 3/2023

Zastupitelstvo obce Hodov se na svém zasedání č.14 ze dne 14.12.2023 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Hodov o místním poplatku ze psů. Vyhláška nabyde účinnosti dne 1.1.2024.

Vyhláška obce Hodov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci č. 2/2023

Zastupitelstvo obce Hodov se na svém zasedání č.9 ze dne 11.7.2023 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Hodov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vyhláška nabyde účinnosti dne 1.1.2024.

Vyhláška obce Hodov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo obce Hodov se na svém zasedání č.9 ze dne 117.2023 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Hodov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vyhláška nabyde účinnosti dne 1.1.2024.

Veřejná vyhláška - Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů doručuje

návrh

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HODOV

včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hodov

Věřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyvěšeno na úřední desce: 
12. 11. 2019

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyvěšeno na úřední desce: 
31. 10. 2019

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky