Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb


O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

STAROSTA OBCE /MĚSTYSE HODOV

PODLE § 27 ZÁKONA Č. 130/2000 Sb., O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A PODLE § 15 ZÁKONA Č. 247/1995 Sb. O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

O Z N A M U J E :

1. Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina a volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost (přesná adresa) obecního úřadu Hodov 54

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Hodov

Voliči bude umožněno hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

6. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční

v pátek dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

V Hodově dne 25.9.2012 Pavel Klíma

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne
27.9.2012

PřílohaVelikost
12-Oznameni o dobe a miste konani voleb.doc36 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky