2023.04.01


OU Hodov: Sokol Hodov vas zve na 1. ligove utkani proti Naramci – zitra, tj. v nedeli 2. 4. 2023 v 11 hod. na hristi v Hodove. Obcerstveni zajisteno.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky