Jste zdeObecní úřad / Úřední deska

Úřední deska


Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/…100_koncepce pod kódem koncepce MZP187K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce Kraje Vysočina.

Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020

Každý může zasílat vyjádření ke koncepci a jejímu vyhodnocení do 5 dnů od konání veřejného projednání (datum veřejného projednání, kterého se může každý zúčastnit, zveřejní KÚ Kraje Vysočina na své úřední desce a toto datum bude také zveřejněno v Informačním systému SEA). Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/…/SEA_MZP182K .

Vzor kandidátních listin a petičního archu pro volby do ZO 2014

V příloze naleznete podklady pro volby do zastupitelstva ob­ce:

  • Vzor kandidátní listiny nezávislého kandidáta
  • Vzor kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů
  • Vzor – petice nezávislého kandidáta

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky