Jste zdeObecní úřad / Úřední deska

Úřední deska


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodov za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodov za rok 2009 – více v příloze

Záměr prodeje pozemku p.č. 4929/2

O B E C H O D O V

PSČ 675 04, HODOV 54

Tel.:564103506

Mob.: 724924954

E-mail.: ou.hodov@horacko.cz

IČ: 00376850

Datum: 27.03.2010 Záměr prodeje pozemku

Obce Hodova se sídlem Hodov 54

Zveřejňuje V souladu s § 39 zák.č.128/2000 sb.(záměr obce) a s 56

zasedání zastupitelstva Obce Hodov konaného dne 26.03.2010 záměr prodeje níže uvedených pozemků v k.ú. Hodov ve vlastnictví obce Hodov p. Marii a Františkovi Komínkovým bytem Hodov 103 Pozemky: p.č. 4929/2 díl a dle geometrického plánu č.

Informace o počtu a sídle volebních okresků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce/městyse Hodov podle § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

i n f o r m u j e

o počtu a sídle volebních okrsků

Číslo volebního okrsku: 1
Sídlo volebního okrsku 1: Hodov 54

V Hodově dne 10.4.2010

Pavel Klíma

starosta

Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce.

Zveřejněno: 10.4.2010, sňato: 28.4.2010

Skládka TKO

Návrh rozpočtu a závěrečný účet Svazku obcí „Skládka TKO“

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

uredni-deska-1001-digitalizace.jpg Obecní úřad v Hodově podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí české republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“) č.j.

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

uredni-deska-1001-revize-kn.jpg Obec Hodov podle ustanovení 511 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad") č.j. 00–8/2010–710, že v katastrálním území Hodov obce Hodov bude dne 1. 2. 2010 zahájena částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 30. 11.

Rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011, 2012, 2013

Obec Hodov zveřejňuje návrhy příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2010 a dále rozpočtové výhledy na roky 2011, 2012, 2013:

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky