Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Hasiči - pálení klestí

Hasiči - pálení klestí


Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občany, aby tuto aktivitu předem ohlásili přes webový portál https://paleni.izscr.cz/.

V zájmu bezpečnosti své i druhých dodržujte při pálení biologického odpadu tato pravidla:

  • ověřte si, zda pálení biologického odpadu vaše obec neomezuje, případně zcela nezakazuje,
  • důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje a pálení oznamte skrz webovou aplikaci na stránkách HZS,
  • velikost hromad klestu a listí po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,

osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Pálení klestí.jpg
PřílohaVelikost
Pálení klestí.jpg309.64 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky