Jste zdeMateřská škola Hodov

Mateřská škola Hodov


Kontaktní informace

Název Mateřská školka Hodov, okres Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo Hodov 17, 675 04 Hodov
IČO 71005684
Telefon 566 466 287
E-mail ms@hodov.cz

O škole Hodov

V červnu 2008 byla v obci Hodov uzavřena Základní škola, Mateřská škola zůstala v provozu. V období mezi roky 2008 – 2023 prošla MŠ řadou změn a úprav. Ve vnitřních prostorách byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro děti, přebudována a vybavena šatna pro děti, vznikla nová samostatná odpočívárna. Herna byla vybavena novým funkčním nábytkem a byla pořízena interaktivní tabule. MŠ je průběžně doplňována pomůckami pro výuku a hračkami. Taktéž bylo provedeno zateplení budovy s novou fasádou, výměna zdroje tepla, vydláždění dvora a v neposlední řadě byla upravena zahrada, která se nyní pyšní názvem Přírodní zahrada. Byly zde vybudovány nové herní i vzdělávací prvky a mateřskou školou je hojně využívána. Je přístupná i široké veřejnosti.

Kapacita MŠ je 20 dětí. Přijímány jsou děti nejen z obce Hodov, ale i z okolních obcí, přednostně však místní děti.

Mateřská škola pracuje podle ŠVP Rok v našem kraji.

Součástí MŠ je školní jídelna – výdejna, kde jsou dětem připravovány svačiny, obědy jsou dováženy z MŠ Budišov. Strava splňuje všechny požadavky na stravování dětí předškolního věku.

Financování MŠ

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Obec Hodov jako zřizovatel
  • Zákonní zástupci

Stanovená výše úhrady za předškolní vzdělávání činí:

200,– Kč/měsíc

Výše úhrady za stravování činí:

  • svačina ranní 10,–Kč
  • svačina odpolední 10,–Kč
  • oběd – děti do 6 let 28,–Kč, děti 7–10 let 29,–Kč

Personální zajištění MŠ

Ředitelka: Hana Lencová
Učitelka: Ąlena Neumanová
Provozní zaměstnanec: Renata Komínková

Spolupráce s rodinami

Zákonní zástupci se mnohou po předchozí domluvě přijít podívat do
MŠ, účastnit se akcí pořádaných školou a účastnit se adaptačního
programu

Zápis do MŠ se koná v měsíci květnu, bližší informace poskytuje ředitelka MŠ.

Historie obecní školy

skola1.jpg Dle dokladů místní kroniky má škola v Hodově dávnou tradici. Již v roce 1817 zde prokazatelně existuje jednotřídní škola, která je později – v roce 1888, nárůstem dětí i z blízké obce Rohy, rozšířena na školu dvoutřídní. Škola se nacházela ve středu obce, v místě dnešní budovy pohostinství.

Se stavbou nové školy se začalo v zimě roku 1947, otevřena byla k 1.září 1949. Učilo se zde až do roku 1979, kdy byla škola tehdejšími předpisy zrušena a děti musely dojíždět do školy v Budišově. Svoji činnost si zachovává pouze mateřská škola.

K obnově školy v obci dochází znovu k 1.září 1995, již jako jednoho zařízení základní školy, školní družiny a mateřské školy s celodenním provozem. Základní škola je jednotřídní pro 1. až 3. ročník

skola2.jpg

Dne 1.1.2003 získala škola právní subjektivitu jako „Základní škola Hodov, okres Třebíč, příspěvková organizace“

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky