Jste zdeŠkola

Škola


Kontaktní informace

Název Základní škola Hodov, okres Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo Hodov 17, 675 04 Hodov, okres Třebíč
IČO 71005684
Telefon 566 466 287

O škole Hodov

V červnu 2008 byla v obci Hodov uzavřena Základní škola a v provozu zůstala pouze Mateřská škola. Po odchodu p. řediteky Heleny Prušové se novou ředitelkou MŠ stala, na základě konkurzního řízení, Hana Lencová z Velkého Meziříčí. Nynější učitelkou MŠ je paní Alena Neumanová.

Kapacita MŠ je 20 dětí, v současné době ji navštěvuje 17 dětí. Děti jsou nejenom z obce Hodov, ale i z Rohů, Petrávče a Velkého Meziříčí. Kapacitu je v případě potřeby možné rozšířit. Vzhledem k nižšímu počtu zapsaných dětí je možné v naši mateřské škole uplatňovat individuální přístup. Mateřská škola pracuje podle ŠVP Rok v našem kraji.

Součástí MŠ je školní jídelna – výdejna, kde jsou dětem připravovány svačiny, obědy jsou dováženy z MŠ Budišov. Strava splňuje všechny požadavky na stravování dětí předškolního věku.

MŠ v současné době postupně vybavujeme novými moderními hracími prvky a pomůckami.

Financování MŠ

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Obec jako zřizovatel
 • Zákonní zástupci

Stanovená výše úhrady za předškolní vzdělávání pro školní rok 2012/13 činí:

 • celodenní docházka – 100,– Kč měsíčně,
 • polodenní docházka – 67,– Kč měsíčně.

Výše úhrady za stravování činí:

 • Svačina ranní 9,–- Kč, svačina odpolední 9,–- Kč
 • Oběd 24,–- Kč / den – děti do šesti let, 25,–- Kč / den od šesti let

Personální zajištění MŠ

 • Ředitelka: Hana Lencová
 • Učitelka: Ąlena Neumanová
 • Provozní zaměstnanec: Renata Komínková
 • Školní asistent, asistent pedagoga: Jaroslava Chromá

Spolupráce s rodinami

 • Zákonní zástupci se mnohou kdykoliv po předchozí domluvě přijít podívat na práci v MŠ.
 • Zákonní zástupci se mohou po domluvě účastnit akcí pořádaných MŠ.
 • Zákonní zástupci se mohou po domluvě účastnit adaptačního programu.

Plánované akce MŠ

Leden Divadelní představení, filmové představení Třebíč
Únor Hudební představení pro děti Velké Meziříčí
Březen Zápis dětí do MŠ
  Den otevřených dveří
  Velikonoční výstava ve Velkém Meziříčí
Duben – červen Předplavecký výcvik v Třebíči
  Divadelní představení Třebíč
Květen Besídka ke Dni matek
  Výstava výtvarných prací dětí z MŠ
Červen Školní výlet
  Divadelní představení Třebíč
  Loučení s předškoláky

Historie obecní školy

skola1.jpg Dle dokladů místní kroniky má škola v Hodově dávnou tradici. Již v roce 1817 zde prokazatelně existuje jednotřídní škola, která je později – v roce 1888, nárůstem dětí i z blízké obce Rohy, rozšířena na školu dvoutřídní. Škola se nacházela ve středu obce, v místě dnešní budovy pohostinství.

Se stavbou nové školy se začalo v zimě roku 1947, otevřena byla k 1.září 1949. Učilo se zde až do roku 1979, kdy byla škola tehdejšími předpisy zrušena a děti musely dojíždět do školy v Budišově. Svoji činnost si zachovává pouze mateřská škola.

K obnově školy v obci dochází znovu k 1.září 1995, již jako jednoho zařízení základní školy, školní družiny a mateřské školy s celodenním provozem. Základní škola je jednotřídní pro 1. až 3. ročník

skola2.jpg

Dne 1.1.2003 získala škola právní subjektivitu jako „Základní škola Hodov, okres Třebíč, příspěvková organizace“

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky