Jste zdeSDH Hodov / Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hodov od roku 1897 do roku 1950

Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hodov od roku 1897 do roku 1950


Hasici Hodov popis - není zaručeno
Hasiči Hodov 1908

Zpráva jednatelská

Sbor dobrovolných hasičů v Hodově založen byl r. 1897.

Sbor založen byl p. učitelem Švarcem a Františkem Kudrnem starostem obce Hodovské i zůstal na dále starostem hasičů.

Dne 2/11 97 přijali jsme: 17 sekerek pro muže, 1 sekerku pro četaře, 1 kord pro náčelníka, 1 kord pro podnáčelníka, 18 pásů pro muže, 2 pásy pro hodnostáře, 2 horny pro hornisty, 2 trubky pro hodnostáře, 2 chocholy pro trubače, 2 píšťaly, 17 helem obyčejných, 1 helma pro náčelníka, 1 helma pro podnáčelníka, 1 helma pro četaře, 2 šňůry k hornám, 34 odznaků na ramena obyčejných, 6 odznaků na rameno pro hodnostáře, 40 odznaků límce, 2 pásy k trubkám od firmy R.A. Smekal v Čechách u Prostějova, 4 kolovou stříkačku a 300 m hadic.

Látku na blůzy zakoupily od p. Teodora Berky v Třebíči 1 m za 3 zl. 75 kr. a při hotovém placení 15% slevy bylo zapotřebí 30 m látky. Krejčí p. M. Voneš uvolil se, že bude šíti pro 1 muže blůzu za 1 zl.20 kr.

Ujednáno jednohlasně, že do polovice ledna 1898 bude šatstvo hotovo.

Starostou sboru dobrovolných hasičů zvolen jednohlasně Fr. Kudrna rolník v Hodově. Náčelníkem zvolen p. učitel Fr. Švarc v Hodově, podnáčelníkem p. Jan Zejda obuvník v Hodově a četařem p. Karel Svoboda, stolař v Hodově.

Do výboru zvoleni byli: Josef Jaša rolník, Jan Pospíšil rolník, Josef Vít rolník

Rozděleni byli následovně: p. Josef Jaša-místostarosta

p. Josef Vít-pokladník

p. Fr. Švarc- jednatel

V Hodově 18. listopadu 1897

Fr. Švarc Kudrna František

jednatel a náčelník starosta

r. 1898

Obec vystavěla hasičské skladiště, které bylo i se stříkačem 5. června 1898 posvěceno. Byl též zde posvěcen i z Rohů stříkač.

Dne 8. června vypukl požár ve Studnicích, kde se ho sbor zúčastnil a pracoval neúnavně. Též se zúčastnil ohně 8. srpna v Mihoukovicích a 3. září zúčatnil se ohně v Rozích.

Sbor zúčastnil se všech slavných služeb Božích. Pořádal věneček a výlet.

Cvičení odbýval se strojem pětkrát a více pochodových.

Sbor čítá 20 činných členů.

r. 1899

Sbor zúčastnil se všech služeb církevních. Byl na svěcení hasičského skladiště a stříkače v Pyšelu a v Rudíkově. Pořádal zimní zábavu a výlet. Ohně zúčastnil se čtyřikrát.

Postaven sloup na sušení hadic. Pořádal 3 cvičení se strojem a více pochodových.

Sbor čítá 20 činných členů.

Sbor naříká na všeobecné zaměnování členů. Jest nutno, aby sbor byl stálejší. Volby

Fr. Kudrna starosta

Josef Jaša místostarosta

Fr. Dobrovolný náčelník

Jan Mejzlík podnáčelník

Gotthard Vrba četař

Josef Vít pokladník

Jan Pospíšil

r. 1900

r. 1901

Sbor čítá 20 činných členů.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích a pohřbu vysoko-rodé paní hraběnky z Barattu, důstojného pana faráře v Rudíkově a našeho hostinského pana Františka Rady, bývalého činného člena hasičského sboru, pak župního sjezdu na Rudě 3 členy.

Ohně se zúčastnil 29. června v Bochovicích, kdež byl první a byl za to pochválen.

Pořádal 2 cvičení se strojem a pochodových bez počtu.

Dopisů přijato 25 a odesláno 22.

Sbor objednal 1 díl savice s příslušenstvím od firmy R.A. Smekala a razítko, nové výložky a náramky na parádní oblek, plachtu na stříkač na přikrytí.

Pořádal věneček, který se pro pokladnu vydařil, ale k posledu vzal špatný konec.

Sbor odebírá odborný časopis ,,Ochranu Hasičskou“. Má pojištěno 21 členů a jest členem župní a ústřední jednoty.

r. 1902

Sbor čítá 20 činných členů.

r. 1903

r. 1904

r. 1905

Sbor čítá 19 činných členů.

Zúčastnil se všech slavných církevních obřadů a pohřbu pana lesního Františka Sýkory, pak pohřbu pana ředitele velkostatku Budišova Emila Sylvestra.

Byl na sjezdu župním ve Velkém Meziříčí počtem osmi mužů, odhalení pomníku zemřelému Ústřední jednoty Hasičské Titusu Krškovi ve Velkém Meziříčí počtem 9 mužů, pak výletů hasičského v Budišově a Náramči.

Pořádal věneček a výlet.

K ohni sbor volán nebyl.

Cvičení se stříkačem odbývaly se celkem 4 a pochodových nečítaných. Obdržel podporu od zemského výboru 100 kč za r. 1904.

Sbor objednal pro mužstvo 20 pracovních obleků za 136 kč 22 h. Sbor objednal 2 exempláře nového cvičebního řádu Hasičského a 1 knížku nových signálů, odebírá odborný list ,, Ochranu Hasičskou“. Pojištěno má 21 členů, platí župní a ústřední příspěvky Ústřední jednotě hasičské.

r. 1906

Sbor čítá 19 činných členů.

Zúčastnil se všech slavných církevních obřadů.

Odbýval 3 cvičení se strojem a pochodových 6 dle nového cvičebního řádu a při každé schůzi byl náležitě poučován o věcech z oboru hasičství.

K ohni sbor letos volán nebyl.

Sbor zúčastnil se hasičského sjezdu župního číslo župy 19 v Tasově počtem 3 mužů.

Pořádá věneček a výlet, odebírá odborný list ,, Ochranu Hasičskou“ má pojištěno 21 členů, platí příspěvek župní a ústřední hasičské jednotě.

Dopisů přijato 21 a odesláno 18.

Sbor objednal nové šňůry pro trubače a náčelnictvo a žádal o podporu k zemskému výboru.

Obdržel podporu od spolku ,,Včela“ v Budilově 225 Kč za něž vzdal srdečný dík.

r. 1907

r. 1908

Sbor čítá 20 činných členů.

Byl přítomen o požáru 7. července ve Vlčatíně, (?Datum?) v Rudíkově a 3 června v Budišově na panství pana barona Baratty v hojném počtu členů, povinnosti své hasičské řádně dbalých a osvědčil opět svou hasičskou udatnost při hašení požáru.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích, též jmenoviny, narozeniny a jubileum Jeho Veličenstva c. a k. Františka Josefa I. Zároveň zúčastnil se jubilejního průvodu v Budilově se spojenými okolními sbory.

Odbýval 2 cvičení se strojem a 1 theoretické a pochodových bez počtu.

Dopisů přijato 26 a odesláno 18.

Sbor pořádal věneček, který se zdařil, žádal u zemského výboru o podporu.

Odebírá odborný časopis ,, Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí příspěvek župní a ústřední hasičské jednotě.

Zároveň se usnesl na paměť jubilea Jeho Veličenstva c. a k. Františka Josefa I. Pojistiti své členy u ,, invalidního fondu“ sboru hasičských markrabství Moravského.

Obdržel podporu od vzájemné moravsko-slezské pojišťovny v brně 30 kč za oheň v Budišově.

r. 1909

Sbor čítá 19 činných členů.

Odbýval 3 cvičení se strojem a pochodových bez počtu.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích, též i v narozeniny a jmenoviny Jeho Veličenstva c. a k. Františka Josefa I.

Zároveň se zúčastnil s 19 hasiškou župou uvítání Jeho Veličenstva c. a k. Františka Josefa I. V čas manévrů vojenských ve Velkém Meziříčí dne 8 září.

K ohni sbor letos volán nebyl.

Dopisů přijato 23 a odesláno 19.

Sbor obdržel podporu od zemského výboru za r. 1908 100 Kč a od obce Hodova dar 100 Kč.

Pořídil 20 svátečních obleků čamarových.

Zúčastnil se župního sjezdu 3 členy v Měříně.

Pořádal věneček, který se znamenitě zdařil.

Odebírá odborný časopis ,, Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádné příspěvek župní a ústřední hasičské jednotě.

r. 1910

Sbor čítá 20 činných členů.

Odbýval 1 cvičení se strojem a více pochodových.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích a župního sjezdu 19 župy ve Velkém Meziříčí třemi delegáty.

K ohni sbor volán byl dvakráte a sice: dne 11. srpna na Mihoukovice, ale vrátili jsme se poněvadž bylo již po ohni, dne 15. října do Dvorka Třebíčského kdež pracoval až do rána.

Dopisů přijato 25 a odesláno 16.

Sbor obdržel od Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně 30 Kč za spoluúčinkování při ohni v Novém dvorku.

Pořídil si jednu berlovou stříkačku za 120 Kč a 40 m hadic od firmy Josefa Lukse v Chocni.

Pořádal věneček, který vynesl 42k 73h.

Odebírá odborný list ,, Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvek župní a ústřední hasičské jednotě.

r. 1911

Sbor čítá 20 činných členů.

Odbýval 1 cvičení se strojem a více pochodových a dvakrát stroj čistil.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích a odhalení pamětní desky Vladimíra Šťastného v Rudíkově.

K ohni sbor byl volán po třikráte a sice: dne 23. července k lesnímu ohni do dálek, dne 25. července do Budilova a 6. listopadu do Rudlova.

Dopisů přijato 27 a odesláno 21.

Pořídil nové horny pro trubače od Josefa Lidla z Brna.

Sbor obdržel od moravského zemského výboru 100 K a od obce 12 K.

Pořádal věneček, který vynesl 15 K 64 h.

Odebírá odborný list ,,Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvek župní a ústřední jednotě hasičské.

r. 1912

Sbor čítá 19 členů, z nichž 3 vystoupili a dva byli přijati.

Odbýval 2 cvičení se stříkačem a více pochodových a čištění stroje dvakrát.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích a svěcení hasičského skladiště v Náramči.

K ohni náš sbor letos volán nebyl.

Dopisů přijato 23 a odesláno 14.

Sbor obdržel od moravského zemského výboru podporu 100 K a od obce 10 K.

Pořádal věneček, který vynesl 13 K 37 h.

Odebírá odborný list ,,Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvek župní a ústřední jednotě hasičské.

r. 1913

Sbor čítá 20 činných členů, z nichž jeden vystoupil a jeden zemřel a dva byli zase přijati.

Cvičení odbývány byly 2 se stříkačem a více pochodových a dvakrát čistil stříkač.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích a doprovodil jednatele sboru Františka Vlčka na poslední cestě k odpočinutí věčnému v září, jemuž pořídil věnec za 16 K 50 h.

Dopisů přijato 22 a odesláno 16.

K ohni sbor letos volán nebyl.

Sbor obdržel od moravského zemského výboru 50 K a od obce 15 K.

Pořádal věneček jenž vynesl 41 K 57 h.

Pořídil 1 mosaznou trubku pro náčelníka, jedny cvilinkové šaty za 7 K a jednu lucernu ke stříkaču za 8 K.

Odebírá odborný list ,,Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvek župní a ústřední jednotě hasičské.

r. 1914–1918

Sbor čítá 20 činných členů do 2. srpna 1914. Následkem vypuknutí války odešlo ku svým plukům 14 členů, tak že zůstalo u sboru pouze 6 činných členů.

Cvičení odbývány 2 se strojem a více pochodových.

K ohni sbor byl volán po dvakráte a sice: do Rudlova a 2. srpna 1915 v naší obci, kdy rozšířil se oheň na tři stodoly.

Sbor přehlížen byl dozorcem našeho sboru dne 9. května 1915 p. Vavřincem Pavelkou. Zúčastnilo se 7 členů a výsledek byl u přehlídky dobrý i dostalo se sboru pochvaly.

Dne 12. července 1914 nechal se sbor fotografovati.

Pořádal věneček 1914 a výlet.

Pořídil si 40 m hadic od firmy R.A. Smekal za 50 K.

Obdržel podporu od Moravské zemské pokladny 1914 50 K, 1915 50 K, 1916 100K.

Odebírá odborný list ,,Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvek župní a ústřední jednotě hasičské.

Dne 26. června zúčastnil se záchranných prací při ohni ve Velkém Meziříčí. Ve světové válce padli 3 bratři hasiči: František Voborný, 2. dubna 1915

Josef Zejda, 15. dubna 1915

Alois Večeřa, 1918

r. 1919

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení odbýval jedno se strojem a více pochodových. Zúčastnil se všech slavných služeb Božích a župního sjezdu 19. župy ve Velkém Meziříčí třemi delegáty.

Sbor obdržel od Moravského zemského výboru podporu 100 korun.

Pořídil si 20 m hadic od firmy R.A. Smekal.

K ohni sbor letos volán nebyl.

Pořádal věneček, který vynesl 189 k 80 h a výlet, který přinesl deficit 45 k 88 h.

Odebírá odborný list ,,Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvek župní a ústřední jednotě hasičské.

Dopisů přijato 12 a odesláno 7.

r. 1920

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení odbýval jedno se strojem a více pochodových.

K ohni sbor byl volán do Vlčatína.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích.

Obdržel podporu od Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně 100 kč.

Pořádal věneček, který vynesl 121 kč 85 h a výlet, který vynesl 205 kč 50 h.

Odebírá odborný list ,,Ochranu Hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvek župní a ústřední jednotě hasičské.

Dopisů přijato 14 a odesláno 8.

r. 1921

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení odbýval 2 se strojem a více pochodových.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích a svěcení pomníku našich druhů a bratří padlých ve světové válce.

Doprovodil dlouholetého pokladníka sboru 4. srpna Josefa Víta k odpočinutí věčnému.

Zúčastnil se župní valné hromady ve Velkém Meziříčí třemi delegáty.

K ohni sbor volán byl jednou a sice 29. června kde hořel les na Vitoslavi jenž zapálen byl od dráhy následkem sucha.

Dopisů přijato 16 a odesláno 10.

Sbor přehlížen byl od bratra župního náčelníka Karla Jelínka a od župního jednatele bratra Františka Řehořky, přičemž shledáno bylo vše k úplné jejich spokojenosti.

Sbor obdržel od Moravského zemského výboru 150 kč a od obce Rohovské za postoupení našeho skladiště na pobočku 800 kč.

Pořádal věneček který vynesl 206 kč 70 h.

Odebírá odborný list ,,Ochranu hasičskou“, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvky župní a ústřední jednotě hasičské. Nechal naplnit sborovou lékárničku a opravit přilby. r. 1922

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení odbýval 2 se strojem a více pochodových.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích a župní valné hromady ve Velkém Meziříčí dvěma delegáty.

Doprovodil manželku bratra náčelníka k odpočinutí věčnému.

K ohni letos sbor volán nebyl.

Dopisů přijato 21 a odesláno 18.

Sbor obdržel podporu od Moravského zemského fondu 325 kč a od obce 100 kč a od zdejší Raifasenovy záložny 219 kč.

Zakoupil 200 m hadic od firmy R.A. Smekal.

Pořádal věneček, který vynesl 80 kč 50 h.

Zakoupil na r.1922 3 kapesní kalendáře od Moravské zemské jednoty.

Odebírá odborný list ,,Ochranu hasičskou“ dvojmo, má pojištěno 21 členů, platí řádně příspěvky župní a ústřední jednotě hasičské.

r. 1923

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení odbýval 3 se strojem a více pochodových.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích, pak župní valné hromady ve Velkém Meziříčí 2 delegáty, pak se zúčastnil zájezdu československého hasičstva v Praze dvěma delegáty.

Byl přítomen při jubilejní slavnosti bratrů sboru dobrovolných hasičů v Rozích jak dopoledne při službách Božích, tak i odpoledne přednášky a hasičské veselice.

Doprovodil manželku pana sborového starosty k odpočinutí věčnému 29. srpna.

K ohni letos sbor volán nebyl.

Byl přehlížen župním náčelníkem Karlem Jelínkem, který shledal vše v dobrém pořádku.

Pořádal věneček a výlet, který se zdařil.

Sbor zakoupil pro své mužstvo nové předpisní odznaky na přilbu a na čapky, náprsní pásky pro činovníky hodnostní dinstikce.

Dopisů přijato 29 a odesláno 25.

Při sboru byla zřízena samaritská stráž.

Obdržel od Moravské zemské pokladny 500 kč.

Odebírá odborný časopis ,, Ochranu hasičskou“, má pojištěno 21 členů a přípřež, platí řádně příspěvky župní a ústřední jednotě.

r. 1924

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení odbýval dvě se strojem a více pochodových a jednou stříkač čistil.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích, pak župní valné hromady v Křižanově dvěma delegáty.

K ohni sbor letos volán nebyl.

Pořádal věneček, který se zdařil a zároveň děkuje paní Smejkalové za cukrovinky a paní Mrňové za beránka, kterého darovala sboru.

Sbor zakoupil cvilink pro mužstvo na pracovní oblek z Nového města za 1500 kč od Joža Dostál.

Obdržel podporu od Moravské zemské pokladny 450 kč a od obce Hodova 100 kč za r. 1923.

Odebírá odborný časopis ,, Ochranu hasičskou“, jest členem Moravské zemské jednoty hasičské, čs. Červeného kříže sám i se svými členy samaritské stráže, platí řádně příspěvky župní a ústřední jednotě čs. Červenému kříži, má pojištěno 21 členů a přípřež do stříkače u hasičské vzájemné pojišťovny.

r. 1925

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení se strojem odbýval 2 a jedno požárové a více pochodových.

Stroj čistil třikrát.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích, pak župní valné hromady ve Velkém Meziříčí dvěma delegáty.

Byl přítomen při jubilejní slavnosti bratrů hasičů v Rudíkově se strojem, kdež pracoval a obdržel pochvalu 1. června.

Šest činných členů obdrželo čestné diplomy za 25-ti leté trvání.

Doprovodil pana Richarda Smejkala jakožto člena župního výboru župy devatenácté k odpočinutí věčnému 16. prosince.

Zúčastnil se zájezdu československého hasičstva v Brně třemi delegáty.

Dne 19. srpna byl volán k požáru do Studnic.

Pořádal věneček, masopustní zábavu a výlet.

Zároveň děkuje paní Mrňové za beránka a paní řídící a hostinské za dorty a všem kdož nějakým dárkem přispěli.

Dopisů přijato 53 a odesláno 31.

Obdržel podporu od Moravské zemské pokladny 250 kč, od obce Hodova 150 kč a od Hasičské pojišťovny 43 kč.

Odebírá odborný časopis ,, Ochranu hasičskou a Věstník“ dvojmo, jest členem Moravské zemské jednoty hasičské, čs. Červeného kříže sám, i se svými členy samaritské stráže, platí řádně přéspěvky župní a ústřední jednotě hasičské a čs. Červenému kříži.

Má pojištěno 21 členů a přípřež do stříkače u hasičské vzájemné pojišťovny.

Sbor obdržel od čs. Červeného kříže nosítka, zakoupil protokolní knihu.

r. 1926

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení se strojem odbýval 3, požárové jedno a jedno společné se sborem Studnickým a více pochodových.

Nechal opraviti stříkač a dvakrát ho čistil.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích, pak slavnosti a cvičení samaritské stráže ve Velkém Meziříčí 1é členy a župního sjezdu a slavnosti v Jabloňově 2 delegáty.

Zakoupil 60 m hadic za 1265 kč 86 haléřů.

Bylo postaveno nové skladiště a stříkač tam byl převezen 21. listopadu.

Sbor byl volán k ohni 6. ledna, ale že to bylo daleko tak se vrátil.

Pořádal věneček a výlet, který se zdařil.

Obdržel podporu od Moravské zemské pokladny 275 kč.

Dopisů přijato 94 a odesláno 36.

Odebírá odborný časopis ,, Ochranu hasičskou a Věstník“ dvojmo, má pojištěno 21 členů a přípřež do stříkače u Hasičské pojišťovny.

Má pojištěno 20 činných členů u úrazové pojišťovny hasičské.

Platí řádně příspěvky župní a ústřední jednotě hasičské a čs. Červenému kříži a jest též členem čs. Červeného kříže.

r. 1927

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení se strojem odbýval 4, požárové dvě a dvakrát stroj čistil a více pochodových.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích pak dva delegáti se zúčastnili valné hromady ve Velkém Meziříčí 26. května.

22. května konána byla župní prohlídka Rudolfem Diviškem a poučná řeč, prohlédnutí knih a vše v pořádku shledáno.

Nechal přebarviti stříkač.

Pořádal slavnost 30-ti letého trvání svého, měl mši svatou a společné poplachové cvičení se sborem Rudikov, Rohy a Studnice.

Slavnosti zúčastnilo se 8 sborů s počtem 91 členů. Na slavnosti promluvil František Švarc, řídící ze Stanovišť jako zakladatel našeho sboru.

14. srpna se sbor zúčastnil svěcení nového skladiště a stříkačky ve Studnicích, pak požárového cvičení.

4. září byl přítomen svěcení nového zvonu, 5. září odpoledne o ½ 4 hodině vypukl požár v domku č. 66. Sbor byl hned pohotově a že byl nedostatek vody musel se spustiti rybník. Pak přijely sbory z Rohů, Budišova a Rudíkova. Oheň se brzy uhasil tak že se dále nerozšířil.

r. 1928

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení se strojem odbýval 3 krát, 2 poplachové, více pochodových a dvakrát stroj čistil.

Měl přednášku o vypínání proudu elektriky v čas ohně.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích, dva delegáti se zúčastnili župní valné hromady ve Velkém Meziříčí 17. května.

Tři muži byli vysláni na sjezd do Třebíče 1é. Června. 17. června se zúčastnil přivítání p. presidenta Masaryka ve Velkém Meziříčí 15 členy.

8. července se zúčastnilo 6 delegátů soudobé kulturní výstavy v Brně.

Zakoupil 40 m hadic a nechal opraviti povelky.

Doprovodil dlouholetého pracovníka Františka Klímy k odpočinutí věčnému 8. listopadu.

Pořádal věneček, výlet a divadlo.

Obdržel podporu od Moravské zemské pokladny 250 kč a od obce Hodova 250 kč a od Moravské zemské pokladny 400 kč.

Dopisů přijato 82 a odesláno 28.

Odebírá odborný časopis ,, Ochranu hasičskou“ dvojmo, má pojištěno 21 členů a 20 činných členů u úrazové pojišťovny Hasičské a přípřež do stříkače.

Platí řádně příspěvky župní a ústřední jednotě hasičské, čs. Červenému kříži a jest též členem u něho.

Přistoupil za člena k Ústřední Matici divadelního ochotnictva v praze.

Do předsednictva zvoleni byli: Gotthard Vrba předseda

Josef Halámek řídící jednatel

František Komínek pokladník

Karel Kudrna- obuvník režisér

Gotthard Vrba důvěrník

Pořádal věneček, výlet a slavnosti a výlet o svěcení zvonu.

Obdržel podporu od Moravské zemské pokladny 250 kč a od obce Hodova za r. 1926 a za r. 1927 500 kč.

Dopisů přijato 52 a odesláno 26.

Odebírá odborný časopis Ochranu hasičskou“ dvojmo, má pojištěno 21 členů a 20 činných členů u úrazové pojišťovny Hasičské a přípřež do stříkače.

Platí řádně příspěvky župní a ústřední jednotě hasičské, čs. Červenému kříži a jest též členem u něho.

Dodatek k slavnosti:

Slavnosti zúčastnil se Rudolf Divošek, župní náčelník z Radostna a František Šoukal, okrskový dozorce z Březejce.

r. 1929

Sbor čítá 20 činných členů.

Cvičení odbýval 2krát a 3 poplachové v němž při jednom poplachovém cvičení 25. května byla zacpána koncovka starou hadrou.

Dvakrát měl schůzi a více cvičení pochodových. Dvakráte stroj čistil.

Zúčastnil se všech slavných služeb Božích, župní valné hromady 2 delegáty 11. srpna ve Velkém Meziříčí a svěcení budovy a stříkače ve Vlčatíně 21. července.

K ohni sbor byl volán dvakrát a sice: 19. ledna ráno ½ 4 hodině vypukl požár u Viléma Mejzlíka č.32. Sbor byl hned při ohni a utrpěl mnoho škody na hadicích. 9. října o ½ 11 hodině vypukl požár u Josefa Nováčka č.41 pod kolnou. Sbor byl hned pohotově a jen přičiněním našeho sboru se požár dále nerozšířil. Pak přijeli sbory z Rohů ze Studnic a Budišova.

Zakoupil 40 m hadic, naviják a nechal postaviti sloupy na sušení hadic.

12. února doprovodil sbor čestného člena Jana Pazdery k odpočinutí věčnému.

13. února doprovodil dlouholetého člena Jakuba Víta jenžto daroval věnec k odpočinutí věčnému.

Pořádal věneček, výlet a divadlo, které vyneslo 253 kč 70 haléřů.

Obdržel podporu od Rafaisenky 158 kč od obce Hodova 250 kč od Moravsko-slezské pojiš´tovny 100 kč a od Hasičské pojišťovny 100 kč.

Dopisů přijato 62 a odesláno 31.

Odebírá odborný časopis Ochranu hasičskou“ dvojmo, má pojištěno 21 členů a 20 činných členů u úrazové pojišťovny Hasičské a přípřež do stříkače.

Platí řádně příspěvky župní a ústřední jednotě hasičské, čs. Červenému kříži a jest též členem u něho.

r. 1930

V tomto roce konána mimořádná valná hromada v sobotu dne 22. února. Zahájena uvítáním členů, poděkováním odstoupivšímu jednateli br. Chybovi.

Na to přistoupeno k volbě jednatele. Na návrh br. náčelníka Vrby zvolen jednomyslně na zbývající údobí br. Halámek.

Ve volných návrzích usneseno, by člen neměl vystoupiti během roku.

Sbor čítá 20 členů. Cvičení se strojem odbýváno 4×, 3× poplachové cvičení.

Mimo mimořádné valné hromady měl 2× schůzi a konal sbor více pochodových cvičení. Stroj byl 2× v roce prohlédnut a vyčištěn. K ohni volán, díky Bohu, nebyl. Pořádal výlet na Kozenku.

Dopisů přijato 47 a odesláno 26.

Odebírá odborný časopis ,,Ochranu hasičů“, dvojmo a pojištěno jest 21 členů sboru činných u vzájemné pojišťovny hasičské. Mimo členstva pojištěna přípřež ke stříkači.

Platí řádně příspěvky župní, ústřední jednotě hasičské, Čs. Červenému kříži jehož jest rovněž členem.

r. 1931

V tomto roce konána mimořádná valná hromada. Zahájena uvítáním členů, poděkováním odstoupivšímu jednateli br. Halámkovi, následkem přestěhování se na nové působiště.

Pro zbývající údobí zvolen byl většinou hlasů br. Kudrna.

Sbor čítá 20 členů. Cvičení se strojem odbýváno 5×. Čtyři poplachové. Stroj byl čtyřikrát v roce prohlédnut a vyčištěn. Mimo toho měl 3× schůzi. K ohni volán byl 3× do Budišova, Rohu a ve zdejší obci. Zúčastnil se dopoledne slavnosti 4é let trvání sboru v Budišově, odpoledne pak společného poplachového cvičení.

Odebírá odborný časopis „Ochrana hasičská“ dvojmo. Pojištěno jest 20 činných členů u úrazové pojišťovny hasičské. Mimo členstva pojištěna jest přípřež za stříkač.

Dopisů přijato 38 odesláno 25. Pořádal výlet na Kozenku a sehrál divadlo „Devět Křížů“ z něhož čistý výtěžek byl 413 Kč.

Platí řádně příspěvky župní, ústřední jednotě Hasičské a čsl. Červ. Kříži jehož jest členem.

r. 1932

V tomto roce konána řádná valná hromada 14. ledna v místnostech pobočky školy. Zahájena br náčelníkem, přivítáním členů.

Na to přistoupeno k čtení protokolu z minulého roku a k provedení voleb dle nových stanov.

Ve volných návrzích usneseno, by člen nesměl vystoupiti během roku.

Sbor čítá 20 členů.

Prohlídka a poplachové cvičení za přítomnosti Župního náčelníka a Okrskového dozorce br. Pavelky.

Cvičení se stroji odbýváno 4× a 3 poplachové. Stroj byl 5× v roce prohlédnut a vyčištěn. Schůzi sborových konal sbor 6. Mimo toho více pochodových cvičení. /častil se v Rozích dopoledne svěcení nového skladiště a služeb Božích, odpoledne pak cvičení se stroji a předání skladiště a nové budovy sboru. Pořádal výlet na vsi. V Budišově účastnil se slavnosti předání motorové stříkačky tamějšímu sboru. K ohni díky Bohu volán nebyl.

Sbor odbírá odborný časopis „OH“ dvojmo.

Pojištěno jest 21 členů činných u Úrazové a všeob. podp. pokladny. Mimo členstvo pojištěna také přípřež do stříkačky.

Platí řádně příspěvky Z.J.H. a příspěvky župní a příspěvky Čsl. červ. Kříži jehož jest členem.

r. 1933

V tomto roce konána řádná valná hromada dne 7. ledna, v 7 h večer v Hostinci p. Jana Šůly. Za přítomnosti všech členů sboru.

Zahájena starostou sboru, který vítá přítomné členy a udílí slovo veliteli sboru br. Vrbovi. Velitel sboru věnuje vzpomínku naším padlým ve světové válce. Nabádá členstvo ku svornosti a br. lásce. Zdůrazňuje potřebu motorové stříkačky, což však členstvem, vzhledem k tomu, že schází finanční prostředky, bylo uznáno neproveditelným. Usneseno podati žádost o konání Okr. cvičení na den 5. června 1933. Dále usneseno, dle potřeby doplniti pracovní stejnokroj. Ve volných návrzích usneseno by člen nesměl vystoupiti během roku. Pořádal ples.

Cvičení se strojem konána 4 dvě poplachové, jedno Okrskové.

Stroj byl 5× v roce prohlédnut, vyzkoušen a vyčištěn.

Dne 5. června konáno Okr. cvičení za přítomnosti br. župního náčelníka Fr. Šoukala a župního dozorce br. Pavelky. Br. Župní náčelník ve svém proslovu k hasičstvu a obecenstvu slavnosti přítomnému zdůrazňuje a krásnými slovy vyzdvihuje úkoly Dobr. Hasičstva čsl. Nabádá zde všechny přítomné členy k lásce a svornosti a provolává zdar has. práci a činnosti. Zahrány národní hymny a provolaná 3× sláva panu presidentu. O druhé hodině provedeno poplachové cvičení, jehož se zúčastnily: sbory Rudíkov, Vlčatín, Rohy, Studnice, Budišov a místní sbor. Po cvičení pořádán výlet na vsi. Na výletišti předvedl pěknou ukázku první pomoci, při záchvatu šílenství, žup. sam. doz. br. Fr. Vlach. Ukázku předvedl opravdově, která se přihlížejícímu obecenstvu velmi líbila br. Jan Suchánek.

26/11 pořádaná okr škola žup. činiteli.

Doplněn pracovní stejnokroj. Dopisů přijato 47 a odesláno 35.

Všech 21 členů pojištěno u úrazové a všeob. podp. pokl. Též pojištěna přípřež.

Sbor odebírá odb. časopis „OH“ dvojmo. Platí řádně příspěvky Z.J.H. a Župě.

K ohni díky Bohu volán nebyl.

r. 1934

V roce konána řádná valná hromada 20. ledna v 7 h večer v místnosti p. Jana Šuly. Byla okr. úřadu 8 dní předem řádně ohlášena. Jakož i na obecní tabuli vyvěšena. Všichni členové byli oběžníkem řádně pozváni.

Přítomno bylo valné hromadě 20 členů sboru. Stroj 4× čištěn. Cvičení se strojem odbýváno 4× a 3 poplachové cvičení. Mimo toho bylo 5 sborových schůzí. Zakoupeno 60 m hadic.

Pořádal ples a výlet na vsi. K ohni se dostavil v lese lipáku velkostatku Budišova 19. června s 13 členy sboru.

Zasáhnutí však nebylo třeba, poněvadž byl již lokalisovan.

Dopisů bylo přijato 45 a odesláno 28.

Sbor odebírá odb. časopis „ Ochrana Hasičská“ dvojmo.

Všichni členové jsou pojištěni u úrazové a všeob. podp. pokl. Mimo členstva pojištěna také přípřež do stříkače.

Platí řádně příspěvky župní, ústřední jednotě hasičské. Přijal nového člena na místo br Ant. Vrby, Františka Nováčka.

Doprovodil br starosty k poslednímu odpočinku.

r. 1935

V roce 1935 byla konána Řádná Valná hromada dne 9. ledna v ý h večer v místnosti pana Jana Šůly. Byla okr. úřádu 8 dní předem řádně ohlášena, taktéž i na obecní tabuli vyvěšena. Všichni členové byli oběžníkem řádně pozváni.

Přítomno bylo valné hromadě 20 členů.

Sbor pořádal: dne 16/1 ples a 16/6 výlet na vsi spojený s večerní zábavou. Cvičení se strojem: roční 25/5 v ½ 9h. denní 26/5, 7/6, 8/6. Pochodové denní 26/5, 7/3, 20/4. Pochodové školní 7/6, 8/6. Přítomno bylo: 25/5 17 členů, 26/5 19 členů, 7/6 17 členů, 8/6 20 členů, 26/5 16 členů, 7/3 20 členů, 20/4 18 členů. Školní 7/6 8/6 19 členů (poch.)

Dne 10/6 Okrskové v Rudíkově se stříkačkou přítomno 17 členů. Ke Krajskému sjezdu dne 7/7 vyslal sbor 7 členů. Dne 25/5 dostavil se k ohni v Rozích u p. Svobody se 16 členy a stříkačkou. Zasáhnutí však nebylo třeba, poněvadž byl již lokalisován. 28/5 zazněl za prudké bouře signál na pomoc, kde blesk uhodil u p. Lysého, přispěchavším bratrům nebylo zasáhnutí třeba, neboť byl domácími v zárodku uhašen.

Slavnosti se zúčastnil 7. března pálení hranice na Kozenku na počest p. presidenta a čten při tom manifest a provolání Has. Čsl. Dále zúčastnil se oslav 28. října.

Doprovodil na poslední cestě byv. bratra Františka Bednáře. Rozloučil se navždy s naším milovaným byv. bratrem žup. náčelníkem Karlem Jelínkem z Velkého Meziříčí, na jehož pohřeb vyslal 3 delegáty.

Zakoupil zdravotní knihu s názvem „Zlatá kniha“. Dopisů přijato 39 a odesláno 27. Všichni členové jsou pojištěni u úrazové a podp. pokladny. Sbor odebírá odb. časopis „OH“ dvojmo. Platí řádně příspěvky členské a župní. Za sam. stráž pak příspěvky čsl. červ. Kříži.

r. 1936

V roce 1936 konána byla Valná hromada 12. ledna v místnostech pobočky školy za přítomnosti okrskového doz. br. Vař. Pavelky. Přítomno Valné hromadě bylo 21 členů sboru. Dále pak 8 členů obecního zastupitelstva. V tomto roce konal sbor 9 cvičení: 1. března se strojem a pochodové, přítomno 18 členů, 19. dubna se strojem a pochodové, přítomno 16 členů, 5. června pochodové přítomno 17 členů, 26. června se strojem přítomno 19 členů, 27. září se strojem a pochodové, přítomno 16 členů, 4. října praktické ve zbrojnici, přítomno 14 členů, 8. listopadu se strojem a pochodové, přítomno 18 členů, 20. prosince cvičení pochodové na školním cvičišti, zároveň konáno cvičení s plynovými maskami,přítomno bylo 17 členů sboru a 13 členů povinných starých hasičů.

K ohni se dostavil dne 10. srpna ve 2 h v noci u p. Jos. Nováčka v místě.

Slavnosti se zúčastnil dne 7. března a 28. října všemi členy.

Dne 17. května pořádal výlet na vsi, spojený s večerní zábavou. Příjem byl 512 Kč 10 h, výdej 455 Kč 20 h. Zbylo 56 Kč 90 h. Z toho je ku placení z hudby, takže čistý zisk není znám.

Dále pořádal zábavu na ostatky s maškarním průvodem po vsi, docílen při tom čistý zisk 388 Kč 55 h (rovněž odpočítat z hudby, je ku placení).

14. června vyslal 9 delegátů na okr. cvičení Dol. Heřmanice. Týž den se světila nová zbrojnice. Familie Mihoukovice, vysláno bylo 10 delegátů.

Dne 11. srpna skonal náhlou smrtí náš milovaný bratr vzdělavatel Karel Bednář. Sbor ho doprovodil na poslední cestě, zakoupil mu věnec a nad hrobem se s ním rozloučil za sbor krásnými slovy br. náčelník Goth. Vrba.

Dne 4. června došla smutná zpráva, že navždy odešel , všemi v župě milovaný bratr župní náčelník Fr. Řehořka. Jen ten, kdo znal jeho nezištnost a práci v naší župě dovede oceniti koho jsme ztratily.

Sbor vyslal na jeho pohřeb 5 delegátů 5/6 1936. Jeho příbuzným pak projev hluboké soustrasti.

Dopisu bylo přijato 39, odesláno 21.

Sbor odebírá odb. časopis „OH“ dvojmo.

Všichni členové jsou pojištěni u Has. pojišťovny proti úrazu. Mimo toho jsou pojištěni u Svazu všeob. podp. pokladny.

Též je pojištěna přípřež do stříkače.

Platí řádně příspěvky členské a župní. Za sam. stráž pak příspěvky čsl. červenému kříži.

Samaritní stráž poskytla první pomoc v 15 případech.

r. 1937

V jubilejním roce 40 let trvání sboru došlo konečně splnění přání všech bratří a většiny obyvatelstva za jehož porozumění a finanční pomoci došlo ke koupi dvojkolové motorové stříkačky.

Po předběžných informacích a dotazích u jiných firem,uznán všeobecně stroj firmy V.Ig. Strašilek Vys. Mýto za nejlepší.

Dne 12. března svolána schůze obec. zastupitelstva a Has. sboru a s dostavším se úředníkem firmy uzavřena koupě stroje.

32 H.P. za obnos 24 500 Kč mimo daň z obratu. Ke stroji 100 m hadic č.8. Kupní smlouva podepsána za obec Hodov: Pruša Fr. starosta obce, Dobrovolný Stan. radní, Mejzlík Fr. člen výboru. Za sbor dobrovolných hasičů: Pruša Fr. starosta sboru, Vrba Goth. Náčelník sboru, Kudrna Karel jednatel sboru.

Kmotrem při křtu 4/7 byl sv. pán z Barattů z Budilova, který daroval na zakoupení 500 Kč. Další dary: Rolnická pojišťovna 50 Kč, Mor. Slezská 80 Kč, Slavia banka 100 Kč.

Odpoledne v ½ 2 h měl slavnostní řeč br. župní podnáč. Uhlíř za přítomnosti žup. jednatele br. Blechy a okr. doz. Jar. Sedláčka.Ve 2 h konáno okrskové cvičení za účasti sborů: Rudíkov, Vlčatín, Hodov, Rohy. Hosté: Nárameč, Mihoukovice, Tasov, Heřmanice, Jabloňov, Studnice. Z župy 34 pak Budišov. Po cvičení bylo defilé a odchod na vyletiště, večer pak byla taneční zábava v Hostinci.

Stříbrnou medaili za 25 let záslužné činnosti ve sboru byli dekorováni bratři: Komínek, Mrňa, Zahradník.

r. 1938

V tomto roce konána Řádná Valná hromada 23/I. Mimořádná Val. hromada 17/2.

Při Valné hromadě přijato a v protokolu zaneseno 1é sester Has. sboru.

Celkem konal sbor 30 cvičení, s toho: Pochodových 13, se strojem 12, účastnil se okrskového cvičení v Rudíkově 13/3. Přípravného cvičení okrsku Rudíkov v Oslavičce 29/5. Srazu Okrsku ve Vlčatíně 6/6. Krajského sjezdu ve Velkém Meziříčí dne 26/6.

Dne 8/11 doprovodil na poslední cestě br. Fr. Komínka dlouholetého podnáčelníka sboru. Nad hrobem se s ním rozloučil krásnými slovy za sbor náčelník sboru Roth. Vrba.

Pořádal kino představení. Dále pořádal Ples, Ostatkovou zábavu, Silvestr. zábavu a výlet Na vsi.

K ohni díky Bohu volán nebyl.

Sbor odebírá odborný časopis „Ochr. Has.“ dvojmo. Platí řádně všechny členské příspěvky.

Všichni členové a členky jsou pojištěni u podp. pokl. Členové pak eště u úrazové pojišťovny. Mimo toho pojištěna též motorová stříkačka a přípřež.

Skoušky stroje jednou týdně. Přehlídka sboru 24/6 4/9 br. okr. náč. S C.P.O. spolupracuje sbor při pož. službě.

Z 10 členů požární služby C.P.O. jest 8 členů has. sboru.

Dopisů přijato 27, odesláno 19.

Sam. stráž poskytla první pomoc v 8 případech.

Zápis o mimořádné valné hromadě hasič. sboru v Hodově konané dne 17. února 1938

Mimořádná valná hromada byla svolána, aby nepříjemná věc, která se stala při plesu, byla ukoncována. Stalo se toto: Při plesu byli určeni k pokladně 3 bratři: Zahradník, Mrňa a Kudrna. Mrňa vydával lístky, Kudrna zapisoval a Zahradník přijímal peníze. Při vyúčtování plesu přišli někteří bratři nato, že v pokladně chybí 90 Kč. Zodpovědným za ztrátu peněz učinili br. Zahradníka, který peníze jen sám přijímal. Sbor se usnesl požádati ho o náhradu peněz a navrhl jeho vyloučení ze sboru. Uvedený sám prohlásil, že vystupuje. Jeho vystoupení bylo přijato. Dále oznámil, že do pokladny sboru dá jen 50 Kč, neb s některými výtkami nesouhlasí.

Sbor ovšem tuto výtku nepřijal. Sbor zároveň vytkl br. Mrňovi a Kudrnovi, že měli dávati větší pozor na pokladnu a správnost zápisu. Tito tyto výtky uzmuli, ač nemohli vědět, že se taková věc přihodí. Proto se dobrovolně uvolili stejným dílem 20 Kč uhraditi schodek v pokladně, aby věc byla ukončena. Sbor ovšem přiznává, že viny na schodku nemají. Obnos 40 Kč skládají sboru dobrovolně. Bratr kudrna se vzdává pokladnictví. Sbor přijímá a na návrh br. Mezlíka zvolil novým pokladníkem br. Františka Nováčka.

Br. Mrňa a br. Kudrna chtějí vystoupiti ze sboru, ale sbor jim projevuje znovu důvěru a jejich vystoupení nepřijímá.

Tím valná mimořádná hromada je ukončena a věc schodku vyřízena.

r. 1939

V roce 1939 konána řádná valná hromada 15. ledna 1939.

Při této valné hromadě přítomen byl jako župní delegát br. Sedláček z Rudíkova., též provedeny byly volby. Celý její pořad je zřejmý z jejího zápisu.

Mimořádná valná hromada konána byla 18. října 1939 jejím předmětem jednání bylo schválení jednotných stanov sboru. Sbor pokračoval v cvičeních, jak technických tak školních. Jak poměry mimořádného roku dovolovaly tak řádných cvičení se strojem konal 5 s vodou, mimo to v létě každou neděli zaučoval br. zbrojíř Ant. Vrba některé bratry i sestry v obsluze motorové stříkačky, aby v případě potřeby mohli uvésti stroj do chodu, cvičení školních konal 5, kde seznamoval nás br. vzdělavatel F. Horký s ideou hasičství a samaritství, lásky k národu i k bližnímu a učil nás pokladní pravidla hasičského společenství a vystupování. Na župní valné hromadě konané 5. března 1939 zvolen byl náš sborový vzdělavatel br. Fr. Horký, župním vzdělavatelem, což vzbudilo radost v našem sboru, že tímto činem odměnila župa jeho práci pro náš sbor a zajistila si jí takto pro všecky sbory.

12. března sehnal sbor za pomoci místních ochotníků divadelní hru „ Kovář s Lešetína“.

28. května předal sbor děkovný diplom čestnému náčelníku sboru br. Gothardu Vrbovi za uznání jeho dlouholeté neuznané práce pro sbor. Téhož dne složili i členský slib nově přijatí členové sboru a to František Vít, Václav Kotačka a Pruša František.

23. května přivítal sbor a blahopřál bratru Františku Smejkalovi při jeho svadbě.

21. února doprovodil na poslední cestě dlouholetého člena a trubače sboru br. Františka Smejkala. Účastno bylo 11 členů.

Sbor pořádal i taneční zábavu, jejich výnos je zjevný ze zprávy pokladníka.

K ohni sbor volán nebyl.

Sbor odebírá odborný časopis „Hasičskou Ochranu“ dvojmo. Má placeny všechny jemu předepsané příspěvky, také své členy pojištěny. Pro případ úrazu i úmrtí, má pojištěny stroje i přípřež do stříkačky

Dopisů přijato 15, odesláno 21.

r. 1940

V roce 1940 konána řádná valná hromada 21. ledna. Při této valné hromadě přítomen byl jako zástupce župního delegáta br. Pecka z Rudíkova. Sbor dále pokračoval v cvičeních jak technických tak školních jak toho poměry roku bálečného dovolovaly tak řádných cvičení se strojem konal 18 mimo to více schůzek administrativních ve kterých sestrám a bratrům oznamovány pokyny vyšších složek resp. nadřízených úřadů. Tak ve schůzce 20/2 při vyúčtování ostatkové zábavy usneseno zakoupiti 2 díly hadice tj. 40 m. 13. května při cvičení vyzkoušeny tyto nové hadice od fy. Jaroslava Chotěbor z Brna a uznány bratry jako dobré. Celkový náklad jejich nákupu je zřejmý ze zprávy pokladníka.

V měsíci červnu staví bratři sušárnu na hadice na kterou darovala obec. Práci s úpravou konali bratři zdarma. Za což jim sbor v celku srdečně děkuje.

22. září zúčastnil se sbor pohřbu čestného starosty župy br. Ferdinanda Plachetky

delegáty. Sbor dále byl zpravován v všech nových změnách ve vedení hasičstva, o výsledku a činnosti sjezdu či škol kraje nebo O.H.J. svým br. vzdělavatelem Františkem Horkým, který jako vzdělavatel O.H.J. Velkomeziříčské se těchto podniků zúčastnil a jejích vysledek shodnotil i s nami ve sboru.

K ohni sbor volán nebyl.

Sbor odebírá odborný časopis „Hasičskou Ochranu“ dvojmo. Má placeny všechny jemu předepsané příspěvky, má pojištěny své členy, má pojištěny stroje i přípřež do stříkačky, kteroužto vzhledem na vyšší cenu tažných zvířat přiměřeně zvýšil.

Dopisů přijato 27 a odesláno 28.

r. 1941

V roce 1941 konána byla řádná valná hromada sboru dne 12. ledna, při které byl přítomen jako delegát O.H.J. br. Klubal ze Studnic.

9. ledna 1941 pořádal z příkazu M.Z.J.H. přednášku v místním hostinci na thema „Požáry hrozí“, účastnilo se jí 77 občanů.

Sbor konal v zimních měsících 3 cvičení teoretická a pak v měsících jarních a letních 12 cvičení praktických.

Konal ples 19. ledna 1941, který vynesl 979 Kč.

Sbor konal nařízené hlídky v době Žňové a hlídkovou pohotovostní službu protipožární koná stále.

K ohni sbor volán nebyl.

Sbor odebírá odborný list hasičský „ Hasičskou Ochranu“. Má zaplaceny všechny jemu předepsané příspěvky. Má své členy pojištěny pro případ úrazu i úmrtí, má pojištěnou přípřež do stříkačky.

Dopisů přijato 18, odesláno 12.

Sborový dluh je ku konci roku 1941 8.684 Kč, odhadní cena inventáře 33.500 Kč.

r. 1942

V roce 1942 konána valná hromada 18. ledna, za přítomnosti 17 bratří a 5 sester, celkem 22 členů. Jmenovaný delegát župy br. Sedláček se nedostavil. Župu tedy zastoupil br. František Horký, župní vzdělavatel.

15.2. hořelo ve dvoře v Oslavičce u p. Dohnala, kde sbor se zúčastnil záchranných prací 12 členy. Hořelo ve stáji, kde byl zadušen dobytek a koně. V lednu byla provedena prohlídka komínu. 15.2. hráno divadlo „Radostná událost“. 1.3. divadlo „Bouřliváci naší vesnice“ v dubnu hrána opereta „ U panského dvora“, v červenci opereta „Děvče z přístavu“. Úspěch divadel byl jak morální, tak hmotný. Během roku vystoupil jeden člen br. František Dobrovolný, na jeho místo vstoupil jeho bratr Josef Dobrovolný a vystoupila členka Al. Vítová na její místo byla přijata sestra Anežka Lysá.

Sbor konal nařízené hlídky v době žní a hlídkovou službu pohotovostní koná stále.

13. srpna 1942 předal sbor ve schůzi svůj majetek obci, cena předaného inventáře byla odhadnuta 4.600 Kč. Závazky sborové činily 2.684 Kč, sbor předal čistého majetku 1.916 Kč.

Sbor odebírá odborný list hasičský „ Hasičskou Ochranu“, má zaplaceny všechny jemu předepsané příspěvky. Má své členy pojištěny pro případ úrazu i úmrtí, také přípřež do stříkačky.

Dopisů v r. 1942 přijato 20, odesláno 22.

Cvičení konáno 13 praktických, 5 theoretických.

r. 1943

V r. 1943 konána byla řádná valná hromada 31. ledna

7. února 1943 vypukl oheň u p. Dobrovolného Stanislava č.2. Oheň vypukl o 22 hodině, vznikl na půdě stavení, přičina zjištěna od elektrického vedení. Použito bylo 18 dílů hadic=360 m, dvěma proudy. Použita byla voda z rybníčku v č. 47, když byla voda vyčerpána přemístěn stroj do rybníčku č. 48 a pak ještě do rybníčku u č. 42. Na pomoc přijely sbory ze Studnic, Budišova a Smrku. Sbor pracoval plně 6 hodin.

27. února 1943 přijeli na kontrolu sboru p. krajský ředitel požární policie Haus Jelínek a krajský velitel J. Libra.

Sbor konal 11 cvičení praktických se strojem a více školních teoretických. Členové sboru konají pravidelnou službu požární.

Sbor odebírá odborný list hasičský „ Hasičská Ochrana“, má zaplaceny všechny jemu předepsané příspěvky. Má své členy pojištěny pro případ úrazu i úmrtí.

Sbor pracuje dle pokynů a nařízení dohlédacích úřadů.

r. 1944

V roce 1944 konána řádná valná hromada nebyla, ale činnost stavu a finanční otázky byly vyvěšeny na jedné ze schůzí sborových vzdělávacích v měsíci lednu.

K ohni sbor volán nebyl. Sbor koná každodenní hlídky po celý rok a jiná bezpečnostní opatření, která jsou jemu nařízena úřady dohledacími. Dále konal 5 cvičení teoretických, 12 praktických včetně s obsluhou a nových spojek.

Sbor odebírá odborný list „Ochranu Hasičskou“ a má zaplaceny všechny jemu předepsané příspěvky, též má své členy pojištěny pro případ úrazu i smrti při konání hasičské služby.

16. prosince 1944 doprovodil na poslední cestě sborového starosty br. Františka Průše, kterýž byl starostou sboru od roku 1932.

r. 1945

r. 1946

V roce 1946 konána byla řádná valná hromada 27.1.

12. května zúčastnil se sbor slavnosti odhalení a posvěcení pomníku padlým rodákům obce, sbor účastnil se i dopolední mše sv.

10. června zemřel dlouholetý člen a četař sboru František Mezlík. 12. června zúčastnil se sbor jeho pohřbu spontáně.

20. června účastnil se sbor slavnostního průvodu o Božím těle v Budišově, 23. června v ½ 3 ráno vypukl oheň ve stavení Klusáčka Františka č. 76. Shořela kolna a stodola. Oheň přerušen na štítu, takže obytné stavení bylo zachráněno, účastni byli všichni bratři, použito bylo 280 m hadic, nebezpečí rozšíření omezil večerní déšť, jiskry padaly na navlhlé předměty. 2í. Června byly použité hadice svinuty a uloženy.

21. července sbor účastnil se přivítání pna presidenta ve Velkém Meziříčí.

15. srpna pořádal sbor ve své režii výlet na návsi.

15. prosince sehrála M.O.R. divadelní představení ve prospěch hasičského sboru. Sbor konal cvičení se strojem 6× a schůzek 8.

Sbor odebírá odborný list hasičský „ Hasičská Ochrana“, má zaplaceny všechny jemu předepsané příspěvky, má své členy pojištěn pro případ úrazu i úmrtí.

Sbor pracuje dle pokynů a nařízení dohlédacích úřadů.

r. 1947

V roce konána byla řádná valná hromada 23.1. 1947, ve které vzpomenuto zakladatelů sboru p. Františka Švarce a Františka Kudrny, rolníka, zápisem o založení sboru v obecním protokolu toho roku. Účast 19 členů.

5. ledna pořádal sbor ples, na kterém hrála hudba z Vel. Meziříčí p. Suka 7 členů.

11. února zahájena sborová škola, na které podal přítomným br. župní starosta František Horký přehled: hasičského života během života, povinnosti hasiče při cvičení, při požáru i při různých slavnostech.

18. května zemřel bývalý dlouholetý člen sboru, samaritský četař br. Václav Kotačka.

8. června pořádal sbor slavnost padesátiletého výročí založení hasičského sboru, v pořadu slavnosti byla sloužena dopoledne u školy mše svatá za padlé a zemřelé bratry, odpoledne o 2. hodině při slavnostním přednesení br. Františka Horkého, složili hasiči slib věrnosti práci. Bylo okrskové poplachové cvičení účastnily se ho sbory Rudíkov a Vlčatín, časový cíl dosažení vody byl: Hodov 3 minuty, Rudíkov 5 minut, Vlčatín 9 minut. Na tuto slavnost přijel krajský velitel br. Libra, pak i bratří a sestry z Měřína a Radostna i okolních sborů. Účastnili se odpolední veselice, kterou tato slavnost byla zakončena. 18. září volán sbor byl k požáru ve Studnicích, kde shořela u p. Krejčího č. 2 stodola i s nářadím v ní uloženým, společná stodola Ondračka a Horta č. 10, střecha obytného stavení a stodola Roth. Horta. Sbor přijel již poněkud pozdě, nemohl sehnat potah do stříkače neb v tu dobu bylo vše v poli a pak pro špatnou cestu nedalo se ujíždět, účastnilo se 16 bratrů, použito 210 m hadic.

Sbor konal cvičení se strojem 10 a schůzí 8.

Sbor pracuje dle pokynů a nařízení dohledacích úřadů.

r. 1948

V roce 1948 konána řádná valná hromada 6.ledna.

18. ledna pořádal sbor ples. V zimních měsících měl sbor vždy jednou týdně schůzi, na kterých byli členové školeni teoreticky i prakticky. Pořádal oslavu narozenin presidenta osvoboditele T.G. Masaryka.

Sbor měl více (7) schůzí sborových, kdy se jednalo o koupi hasičského vozu(auto). Schůze tyto byly některé společné se schůzemi M.N.V.

Koncem června byl hasičský vůz zakoupen za 103.000 Kč od sboru Pohořelice.

Sbor pořádal více cvičení praktických, zkoušku stroje provádí br. zbrojíř pravidelně, též usneseno při schůzích sborových, že sbor dá cvičit aspoň 4 bratry v jízdě hasičským vozem, aby v případě potřeby byl vždy některý z nich doma k okamžitému nastoupení.

Sbor má zaplacené všechny jemu předepsané příspěvky. Má své členy pojištěny pro případ úrazu a úmrtí.

r. 1949

V roce 1949 konána řádná valná hromada 18. ledna.

V zimních měsících pořádal sbor členské schůze, na kterých probírány byly hasičské otázky, hasičská cvičení v theorii i v praxi.

Sbor zúčastnil se svěcení motorové stříkačky ve Studnicích a v Rozích, kde se zúčastnil veřejného cvičení okrsku.

Pohotovost záchrannou měli všichni členové při slavnosti otevření nové národní školy v Hodově.

K ohni byl sbor volán v r. 1949 dvakrát

25. června do Budišovského zámku, kde chytla střecha od komína.

8. srpna do Kamenné, kde hořela stodola p. Buršíka.

Bratr Švec František absolvoval cvičitelský kurs, pořádaný ve Velkém Meziříčí, 50 hodin

Sbor má zaplacené všechny jemu předepsané příspěvky, má své členy pojištěny pro případ úrazu i smrti.

Cvičení sbor konal 8 se strojem a 12 praktických, schůzí sborových mimo cvičení konal sbor taktéž 12.

r. 1950

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky