Jste zdeHistorie / Kronika online / A. Kronika obecná / A.10.1 Obecní úřad

A.10.1 Obecní úřad


Na rychtách bývala vždy jedna velká místnost, kde se shromažďovali všichni hospodáři z obce, aby vyslechli rychtářova nařízení. I pozdější starostové úřadovali doma, protože v Hodově nebývala až do roku 1940 žádná budova přímo určená pro obecní záležitosti. V roce 1911 došlo uprostřed obce k přestavbě stávající budky na hasičskou zbrojnici, která však již v roce 1912 byla přeměněna na pobočku školy pro 5. a 6. ročník. Jedna místností zbrojnice byla také vyhrazena pro potřeby obecního zastupitelstva, které sem svoji agendu společně se starostou Dobrovolným také přestěhovalo. „Pobočka“ zde byla pouze do roku 1940, ale tento název se pro obecní úřadovnu vžil a byl užíván po několik desítek let. Po roce 1949 sídlil tehdejší MNV Hodov v budově staré školy. Z horní třídy školy byla zřízena prodejna se skladem, a dolní třída byla rozdělena na 4 místnosti, a to na vstupní halu, ze které byl vstup na poštu a k přístroji obecního rozhlasu, odkud se dalo projít do obecní kanceláře. Zde úřadovalo JZD ve dne a MNV večer. V místnostech požárního skladiště byl umístěn hostinec a v plánu bylo také zřízení obecní prádelny (to nebylo nikdy zrealizováno). V roce 1975 došlo ke zrušení MNV Hodov a zřízení střediskového MNV Budišov. V Hodově fungoval pouze OV s omezenými pravomocemi. V této době platilo, že většina rozhodnutí MNV Budišov byla na podporu rozvoje střediskové obce a na úkor obcí přidružených.

rekonstrukce obecního úřadu a zbrojnice

V devadesátých letech se Hodov opět stal samostatnou obcí. Stávající úřadovna ve středu obce musela být přemístěna společně s poštou a obchodem do budovy nové školy z let 1948–49 kvůli probíhající demolici stávajících prostor a výstavbě nového komplexu hostince, samoobsluhy a pošty. Pro potřeby OÚ Hodov byla opět upravena tzv. „Pobočka“ a svému účelu slouží doposud. Kompletní rekonstrukcí a celkovou modernizací budova OÚ a hasičské zbrojnice prošla v roce 2002.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky