Jste zdeHistorie / Kronika života obce Hodov / Kronika online

Kronika online


Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017, 2018, 2019

Dokument Vyvěšeno dne Sňato dne Zpracoval
Návrh rozpočtu 2016.pdf 25.11.2015 29.12.2015 Zastupitelstvo
Rozpočtový výhled 2017, 2018, 2019.pdf 25.11.2015 29.12.2015 Zastupitelstvo

Závěrečné poděkování

logo-o2-think-big.jpg

Na tomto místě bychom rádi poděkovali již zemřelému budišovskému faráři Augustinu Kratochvílovi, zemřelému řídícímu učiteli v Budišově Ladislavu Tvarůžkovi a zemřelému MUDr. Vladimíru Němečkovi za jejich obrovské úsilí věnované historii zdejšího kraje, jejich práce se mnohdy po ztrátě původních materiálů stala pramenem, bez jejich zájmu by znalost zdejší historie byla významnou měrou ochuzena.

C.13 Seznam rychtářů, předsedů a starostů

1732 Pavel Vít rychtářem (č. p. 9).
1766 Vavřinec Nováček rychtářem, Matěj Pospíšil purkmistrem a Pavel Pospíšil konšelem.
1769 Jan Pavlíček rychtářem.
1791 František Nováček rychtářem.
? – 1800 Jakub Nováček rychtářem.
1800 – ? Jakub Vít rychtářem.
?  

Dům č.p. 93

č. p. 93 současné

Dům byl vystavěn někdy v letech 1936 – 1953. Od roku 1981 dům vlastnili Miroslav a Zdeňka Ošmerovi, po kterých dům převzal Ivo Ošmera.

Dům č.p. 39

č. p. 39 současné

Toto současné č. p. bylo v minulosti s č. p. 40 jeden celý lán, který však byl v některé z nesčetných válečných bouří (pravděpodobně na začátku 17.

D. Kronika obce Hodova do roku 1957

Jedním z výsledků zpracovávání materiálů ke kronice je kompletní digitalizované doslovné znění první hodovské kroniky, kterou vedli hodovští kronikáři až do roku 1957. Její plné znění si můžete přečíst zde.

Použité prameny a literatura

Knižní publikace

 • Archiv pana Pospíšila, Rukopis uvádějící několik vlastníků hodovských – usedlostí z roku 1904
 • Archiv pana Pospíšila, Listina – rozpočet stavby pobočky ze dne 18. 8. 1912
 • Archiv rodiny Smejkalových, Výkaz o oseté a osázené půdě a jejich vlastníků z roku 1915
 • Archiv Josefa Voborného, Účetní kniha půl lánu č. p. 44 z roku 1920
 • ČERNÝ, K. Adresář politického okresu velkomeziříčské­ho, 1931
 • ČERNÝ, K. Adresář politického okresu velkomeziříčské­ho, 1936
 • Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag: Gründung der Trebitscher Kirche. unter mitarbeit von W.

Vysvětlivky a zkratky

 • ČR Česká republika
 • gr., groš středověké platidlo
 • JZD Jednotné zemědělské družstvo
 • c. k.

C.12 Statistika počtu obyvatel obce

Rok Počet obyvatel
1869 475
1880 508
1890 533
1900 520
1910 529
1921 535
1930 511
1950 389
1961 407
1970 380
1980 359
1991 323
2001 306

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky