Jste zdeHistorie / Kronika online / A. Kronika obecná / A.14 Důležitá data v životě obce po roce 1900

A.14 Důležitá data v životě obce po roce 1900


1904 Od tohoto roku zapůjčuje p. Hodycová občanům Hodova knihy. Více se četly romány a povídky než knihy poučné.
18. 2. 1906 Poprvé sehráno v Hodově divadlo s názvem „Svátek filipo-jakubský“
30. 12. 1906 Založen „Odbor národní jednoty pro jz. Moravu pro Hodov a okolí.“ Přihlásilo se 27 členů.
14. 1. 1907 Zakoupili zdejší divadelní ochotníci dekorace (oponu atd.) za 300 K od akad. malíře Jos. Suchého z Kolína.
10. 5. 1908 Založena „Místní skupina sdružení venkovské omladiny.“ Má 26 členů.
1909 Od 8. do 12. září probíhaly ve zdejším kraji císařské manévry. Hostem byl i německý císař Vilém. Dne 11. 9. jel císař František Josef I. ráno Hodovem směrem ke Smrku, kolem 11. hod. se vrátil do Velkého Meziříčí.
19. 9. 1909 Odloučena od Hodova osada Rohy, stává se samostatnou obcí.
1911 Vystavěna nová budova hasičské zbrojnice.
6. 9. 1912 V Hodově zřízena u 2. školní třídy pobočka.
1913 C.k. ředitelství pošt a telegr. v Brně ze dne 20. března 1913 č. 23785/III. oznámilo ustanovení denního listonoše přespolního od 1. dubna 1913 (kromě neděle).
11. 1. 1914 V Hodově založen obecní chudinský fond.
2. 8. 1914 Odjíždějí první vojáci z Hodova na frontu.
1915 Mladíci od 16 let se vybízeli k dobrovol. voj. výcviku. Karel Svoboda z č. 75 cvičí 13 mladíků.
4. 9. 1917 C. k. okr. šk. rada ve V.M. oznamuje výnos C. k. zemské školní rady ze dne 26. srpna 1917 č. 21367, jímž se povoluje stabilní pobočka při 2. třídě a ustanovuje se místo dalšího učitele.
30. 1. 1920 Vydán zákon o zřízení obecních kronik. (Kronikáři v obci byli: 1921–1932 Bedřich Hodyc (zdejší učitel), 1932–1960 František Horký (zdejší učitel), roku 1961 byl pověřen František Jičínský (zdejší učitel) zápisy však neprováděl, 1979–2008 František Komínek (č. p. 1) a od roku 2008 je kronikářem obce Oldřich Večeřa (č. p. 2).
1923 Založena obecní knihovna. První knihovnicí byla M. Kadlecová, učitelka v Hodově.
6. 9. 1925 Jmenovalo obecní zastupitelstvo Bedř. Hodyce, řídícího učitele, čestným občanem za 22leté působení v obci.
23. 9. 1927 O 9. hod. ranní konala se v Hodově komise za příčinnou stavby elektrické sítě. Tentýž den se začalo se stavbou, která byla ukončena 13. října 1927. V pátek dne 14. října 1927 měla být dána přípojka uvnitř transformovny a rozvodná síť pod napětí. Přístroj se však na Zastávce poškodil a musil být odvezen zpět. V sobotu dne 15. října 1927 byla osvětlena poprvé zdejší obec elektr. světlem.
8. 10. 1927 V obci bylo cítit slabé zemětřesení po dobu asi 3 minut.
1930 V listopadu započalo v obci odvodňování pozemků.
3. 11. 1936 Postaven nový byt pro hodovského učitele č. p. 94.
1937 Zakoupena motorová stříkačka pro hasičský sbor.
1947–48 Postavena nová škola s kulturním domem.
1951 Dokončena částečná kanalizace na dešťovou vodu. Po celé obci byl také rozveden rozhlas (do 11 reproduktorů).
1. 8. 1952 V obci založeno JZD III. typu.
1961 Hodov odloučen od okresu Velkomeziříčského a přičleněn do okresu Třebíč.
1965 Vybudovány místním JZD rybníky Obecník I a Obecník II.
1975 Zaniká MNV Hodov, vytvořeno střediskové MNV v Budišově, v Hodově bylo pouze OVs omezenými pravomocemi.
1976 JZD Hodov začleněno do JZD Budišov.
1979 Ukončen provoz ZŠ Hodov.
1981 Zbudována telefonní přípojka pro budovu místního úřadu.
1982 Zahájena výstavba družstevní spojovací silnice mezi obcemi Hodov a Rohy.
1986 Ukončen provoz MŠ Hodov.
8. 3. 1989 Položen základní kámen komplexu prodejny, pošty a hospody v centru obce (č. p. 54)
1. 9. 1992 Obnovena činnost MŠ Hodv.
1992 JZD Budišov se přeměnilo na ZD Budišov.
1992 V tomto roce byla dostavěna prodejna a pošta. Prodejnu si do nájmu vzal pan Hrůza z firmy DES (drobné ekologické stavby), prodavačkami byly Ludmila Kavalcová a Věra Bednářová.
1. 12. 1993 Ludmila Kavalcová a Věra Bednářová si místní prodejnu potravin i s příslušenstvím pronajaly od obecního úřadu.
1994 Dostavěna nová hospoda v centru obce.
1. 9. 1995 Obnovena činnost ZŠ Hodov, zároveň bylo vytvořeno společné ředitelství ZŠ a MŠ Hodov.
1996 Vybudována telekomunikační síť firmou Český Telecom.
2002 Dokončen veřejný vodovod, rozvod plynu a síť kabelové televize.
2002 Byla opravena budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Také byla postavena nová suška hadic.
2004 V tomto roce byla zařízena Veřejná internetová síť. Grant z fondu Vysočiny činil 70 % potřebné částky – totiž 486 983. Celková potřebná částka činila 700 000.
2006 V tomto roce byly vybudovány stavební parcely v řadě za č. p. 95 u silnice ve směru na Budišov, kde do roku 2012 byly postaveny čtyři domy.
2006–2007 Vybudovaná nová hráz rybníků „Obecník.“
2008 Ukončen provoz ZŠ Hodov.
2008 Rekonstrukce silnice na Kundelov.
2009 Realizovány úpravy parku u pomníku padlým. Postavena nová rozhlasová síť a provedena rekonstrukce silnice na Rohy.
2011 Byla dobudována vodní nádrž „Na Blatech.“

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky