Jste zdeHistorie / Kronika online / A. Kronika obecná / A.6 Rybníkářství

A.6 Rybníkářství


Tato forma hospodaření byla do roku 1945 téměř výlučně v režii zdejších majitelů panství a měla dlouholetou tradici. Rybníky na budišovském panství jsou připomínány již ve 14. a 15. stol. V roce 1781 se na celém jeho území připomíná 38 panských rybníků. Hlavní rybniční sítě procházely katastrem obcí Nárameč a Budišov.
Rybník s názvem „Hodovský hamr“ (dnes „Hodovský rybník“) se v době svého vzniku pravděpodobně nacházel na katastru obce Hodova, ale nejpozději od 18. stol. je v písemných dokladech uváděn jako rybník z katastru náramečského.
Jediný rybník, který byl na katastru obce Hodova do 20. stol. vybudován, byla tzv. „Hodovská Berka.“ Tento rybník býval vlevo od cesty z Hodova do Oslavičky na hranicích u s bývalým velkomeziříčíským panstvím. Tento rybník míval hodně vody z lesa „Horky“ a z okolních polí, voda z něj tekla právě na výše zmíněné panství. Roku 1715 měl rybník rozlohu 19 a ½ měřice (6,3083 ha), roku 1798 6 jiter a 980 čteverečních sáhů (asi 3,8028 ha). Roku 1715 byl osázen 1 kopou a 30 kusy těrných kaprů a 18 kopami dvouleté násady. Roku 1813 byl ještě napuštěný. Na katastrální mapě z roku 1835 již uveden není. V současné době jsou patrné pouze zbytky protržené hráze zarostlé stromy.
V roce 1963 byla nad budovami zdejšího JZD vybudovaná nádrž, která měla mít částečně funkci protipožární a taktéž měla sloužit jako zásoba vody pro ustájený dobytek v době velkého sucha. Už po několik let je tento rybník osázován rybami.
V roce 1965 vznikly u obecního lesa na bývalých soukromých loukách 2 rybníky nad sebou, tzv. Obecník I a Obecník II. Oba rybníky jsou stále užívány pro chov ryb, ačkoli níže položený rybník plní i funkci rekreační.
V roce 2011 byla v lokalitě „na Blatech“ dobudovaná hráz nové nádrže, která by měla sloužit jako biokoridor a hnízdiště ptactva. Zatím není v plánu její užívání pro chov ryb.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky